Välkommen!

Hej och varmt välkommen till hlarkitekt.se!

Kanske har du funderat på varför du inte riktigt trivs på din arbetsplats? Du kanske inte får något gjort? Eller har du ett företag och undrar över varför dina medarbetares produktivitet inte ökar? Kan det kanske ha att göra med att kontoret inte är uppbyggt och designat på allra bästa sätt, alltså på ett sätt som gör att medarbetarna gynnas av det?

Vi som arkitekter vill få kreativa idéer att bli till en visuell verklighet. Som arkitekt tar man sig an alla uppdrag, från små enmanskontor till stora kontorsbyggnader med flera olika kontorslandskap. En erfaren arkitekt har ansvar över byggprocessen som helhet. Vi följer med från utredningen om varför kontoret inte fungerar, till idéskisser, programarbete, husprojektering med mera ända fram till byggledning, kontroll och slutbesiktning.

Beroende på var kontoret ligger, samt vilket arbete som bedrivs där kan det behöva vara utformat på lite olika sätt. Som arkitekt måste vi både se till att inredning och design ska ge en lokal anknytning mellan staden och kontoret, men dessutom måste vi se till att alla som arbetar på företaget kan finna en plats där denne känner att arbetet sker som mest effektivt. Vissa föredrar att arbeta i tystnad, andra i musik, vissa utomhus, andra i starkt ljus inne. Genom att studera de anställdas arbetssituation kan man konstatera vilka arbetsplatser som behövs på kontoret. Det är också viktigt att veta hur man ska göra med de sociala ytorna där arbete inte tvunget ska utföras. Kan man ha en stor yta eller föredrar de anställda att samlas i mindre små ytor och äta lunch, dricka kaffe med mera? Kanske behöver man ett socialt rum per våningsplan om kontorslandskapet sträcker sig över flera våningar.

Arkitektur handlar överlag om livskvalitet. När vi designar ett kontor vill vi skapa och förhöja den i varje projekt, oavsett om det är stort eller litet. I dag är det vanligt att man vill få in naturen på arbetsplatsen och det har därför blivit naturligt att arbeta ekologiskt men samtidigt ekonomiskt hållbart. Senast har vi arbetat med online casino företag, som visade sig vara pionjärer inom ergonomi och kontorsdesign.

Här på sajten kan du läsa mer om vårt arbete med att skapa arbetsplatser där alla kan trivas. Kanske vill du veta mer om alla de olika inredningsstilar som finns för kontor eller vill du veta mer om hur man egentligen kan gå tillväga? Detta finner du information om här på sajten.

Om du har planerat att bygga om kontoret kan det vara bra att veta vilken sorts utrymmen som de anställda föredrar att arbeta i. Du kanske behöver veta om det behövs ett tyst rum eller om vanliga privata kontor räcker. Du kan läsa mer om hur man med bokningslistor med mera kan ta reda på vilka av kontorslandskapens rum som egentligen används. Kanske har du några rum på ditt kontor som står oanvända och som bara kostar pengar? Kanske kan de hyras ut till någon annan, eller göras om till något annat. Om en sorts rum är trångt kan det passa bra att göra om det oanvända rummet till ett socialt rum eller vad som nu behövs.