Är det en fördel med öppna kontorslandskap?

Idag blir det allt fler kontor som designas utifrån ett öppet kontorslandskap. Alla ser alla och det ger en stark känsla av gemenskap. Även chefer och högre uppsatta brukar sitta med de andra anställda och inte för sig själva på sitt egna kontor. Det är också ett sätt att maximera ytorna i lokalen, vilket är positivt ur en ekonomisk synpunkt. Men är det en fördel att ha öppna kontorslandskap? Och hur ska man inreda på bästa sätt för att öka de anställdas produktivitet och skapa en så positiv upplevelse som möjligt? Det ska vi ta reda på här!

Försök isolera så mycket som möjligt

Många upplever att det kan vara stressande att sitta i ett öppet kontorslandskap eftersom ljudnivån oftast är hög och det är många människor i rörelse. Därför är det viktigt att du som inredare satsar på att sätta upp ljudisolerande skärmar och tänka på hur du kan göra för att ljudnivån ska bli lägre. Kanske kan du även sätta skrivbordet på ett sådant sätt att de anställda inte sitter i knät på varandra. Det handlar om att leka med det utrymme man har och inte vara rädd för att experimentera. Då kan de anställda få en riktigt bra upplevelse.

Vilka är fördelarna med att satsa på ett öppet kontorslandskap?

Det finns flera fördelar med att de anställda sitter i ett öppet kontorslandskap och en av dem är att de flesta har en bättre relation med sina chefer. Det är enklare för cheferna att hänga med i samtalen och det är också lättare att närma sig sin chef om ni alla sitter tillsammans. Det brukar också bli mindre konflikter om man sitter i ett öppet landskap eftersom man delar allt på ett annat sätt i jämförelse med att sitta i separata rum. Det är alltså ett gott betyg till öppna kontorslandskap.