Att planera kontorsdesignen

Att dela upp kontorets utrymmen

När man ska utforma ett kontor sker många steg. Man måste i ett av dessa till exempel bestämma sig för hur man lämpligast ska dela upp de utrymmen kontoret har, och även se till att rätt kombination av arbetsområden skapas. Den omedelbara omgivningen kan ha mycket stor påverkan på de anställda och ofta känner sig många tomma och trötta just på grund av att de inte arbetar i en omgivning som är lämplig. Om kontoret har flera olika utrymmen som anpassas efter olika arbetsstilar kan ofta många anställda få mer gjort och dessutom blir de mer innovativa.

Tidigare var det vanligt med kontor och helt öppna planlösningar men detta faller nu bort allt mer. Man vill i dag istället få in flera olika rum så att arbetsmiljön kan varieras. Detta ger också de anställda möjlighet att röra på sig mer. Ett kontor kan ofta se ut som ett klassrum med en öppen planlösning. Med de modernare designerna finns ett stort utbud av olika rum. Privata kontor blandas med läsbord, tankerum, mötesrum, telefonkabiner, bås och gemensamma bord. Det handlar i mångt och mycket om att kunna erbjuda varje anställd ett eget utrymme. Den anställde kan ha olika behov av olika utrymmen beroende på dag, tidpunkt och annat. Det finns dock en stor utmaning i att försöka ta reda på hur mycket plats varje sorts arbetsmiljö behöver. Då slipper man trånga arbetsrum, samt de som står helt outnyttjade.

Vilka behov finns?

Det är viktigt att undersöka hur de anställda på arbetsplatsen jobbar. I bland kan det till exempel finnas behov av att skapa en datorsal där flera arbetare kan sitta tillsammans vid datorer och jobba, ibland behövs det tysta rum där man kan läsa, skriva eller göra något annat helt utan att höra andra prata, musik eller knapptryckningar.

Många anställda uppskattar också ett lite mer ljudligt rum, där musik, diskussioner och annat förekommer under tiden man arbetar. Det kan då vara bra om ett sådant rum inrättas. Kanske i samband med en kaffehörna?

De sociala utrymmenas betydelse

När man ska planera arbetsplatsen är det också viktigt att man överväger de utrymmen som inte bara ska vara för arbete. Forskning visar ofta att oavsiktliga möten, kreativa kollisioner och samspel kan öka kreativitet, helt utan att arbetsresultaten förändras alls. Det har också gjorts många experiment angående detta och även dessa visar på att anställda som kan mötas i sociala utrymmen under arbetsdagen ofta presterar bättre. Den sociala biten är viktig, men det gäller också att de som vill arbeta i fred, äta lunch själva med mera kan göra det utan att man ska tvingas att umgås varje stund.

Man kan orsaka kreativa kollisioner eller möten på flera olika sätt. Man kan till exempel placera kaffebryggare på olika ställen. Ett kontorshotell brukar också ha en social mötesplats eller ett caféområde i sitt hjärta, oavsett var hotellet ligger i världen. Ibland kan denna plats ligga direkt när man kommer in i kontorslandskapet. Det gör att de anställda känner sig mer välkomnade.