Fungerar kontorsdesignen?

I dag blir kontor över hela världen mer och mer uppkopplade till olika saker. Det dyker upp sensorer under skrivborden, olika bärbara tillbehör som kan hjälpa medarbetarna på flera olika sätt. Alla dessa kan vara med och avgöra hur en arbetsplats utformas. Genom de olika uppkopplingarna kan ett kontor mer eller mindre fungera som laboratorium. Man kan se hur saker används och anpassa kontorsdesignen efter detta och på så sätt också få ett bättre resultat på arbetsplatsen.

Ett sätt att kunna använda detta är genom att man inför olika typer av bokningslistor för de olika rummen i kontorslandskapen. Man kan också låta de anställda skriva upp sig när de använder ett visst rum eller liknande. Man kan genom detta se hur och när de olika rummen i kontorshotellet används. Man kan se när under dagen ett utrymme är som allra mest populärt och det kan hjälpa en designer eller företagare att få de olika utrymmena att fungera så bra som möjligt för de anställda.

De uppgifter man får ut från bokningslistorna kan man också korsa med analyser som visar hur de anställda presterar. Man kan analysera detta för att se hur ett visst utrymme fungerar för de anställda, samt för att se hur rummet som helhet låter påverka arbetsplatsen. Kanske är det som så att ett rum påverkar de anställda i positiv eller negativ riktning. Ett socialt rum kanske gör så att vissa anställda arbetar mindre, eller med mindre bra resultat och då kan det vara dags att göra något.

I samband med att man samlar in dessa data bör man inte glömma bort att dataintegriteten är mycket viktig. Informationen ska inte komma i fel händer. När den däremot är i rätt händer kan man verkligen ordna så att de anställda trivs bra på arbetsplatsen. Den data som samlas in kan också många gånger användas till att ge människor ett arbetsutrymme de inte visste om att man behövde. Man kan till exempel göra en undersökning och se när de anställda arbetar som bäst. Om resultatet visar att allra mest produktivitet kommer när det är tyst på arbetsplatsen kanske det är läge att förändra lite så att helt tysta rum inreds för de anställda som föredrar att arbeta så.

Man behöver inte låta de anställda avslöja sina namn under denna undersökning. Det finns också möjlighet att till exempel låta de anställda ange en siffra eller bara sätta ett streck samt skriva upp tiden då de varit i ett rum.