Olika designstilar för kontoret

Under de senaste åren har den moderna kontorsdesignen utvecklats. I och med det har också olika arkitekter förändrat sitt arbetssätt. En arkitekt eller designer tar inte fram samma design i dag som de gjorde för ett par år sedan.

När det gäller kontorshotell bygger de i dagsläget på en av flera olika formgivningar. Vilken formgivning som ska användas bestäms av framtida kunder och av kontorshotellets plats. Eftersom att ett kontorshotell ofta rymmer väldigt många olika företag, är det viktigt att designen verkligen passar så många som möjligt och att det känns inbjudande att arbeta på kontoret.

En av de allra mest använda och också populäraste designerna är de som har moderna utseenden. Här används slanka material och linjer. Ofta ser man härdat glas samt rostfritt stål i olika kombinationer och man syftar ofta till att skapa rum och utrymmen som inspirerats av de fyra årstiderna samt naturen. Clarahuus-centret som ligger i Basel, Schweiz är ett av de kontorshotell som har en design som denna. Hotellet har ett professionellt utseende och det lämpar sig väl både sett till det område kontorshotellet ligger i, men det passar också de företag som utnyttjar hotellet.

Just denna typ av kontorsdesign passar verkligen in i trenden biofili, som betyder kärlek till liv. Detta är verkligen en designtrend just nu och det handlar om att man vill uppfylla den mänskliga önskan om att kunna vara nära de andra livsformer som finns i naturen. Man låter föra in naturliga mönster, levande saker och olika komponenter i designen som har inspiration från naturen. Detta gör att de som jobbar kan känna sig engagerade och avslappnade. De blir också mer kopplade till den värld som finns runt omkring dem. Som designer vill man helt enkelt skapa ett produktivt men ändå lugnt utrymme genom att föra in ren, stark, belysning, naturmaterial och träfaner.

En annan designtyp som också är mycket populär är den som tar in en mer industriell känsla i kontorslandskapet. Denna design är som mest populär bland yngre bolag samt nystartade företag. Om man riktar in sig på kreativa eller konstnärliga aktiviteter erbjuder just denna typ av design både en otraditionell och elegant miljö där de anställda kan arbeta i flera olika typer av utrymmen. Ett kontorshotell som arbetat med denna design är Cleary Brin-centret i Neapel. Här ser man en klart postindustriell stil, och element som trappor i glas kombineras med synliga stålrör och andra ledningar.

En känsla av tillhörighet

När man ska designa ett kontor eller kontorshotell kan man dock inte bara tänka på vilka färger väggarna ska ha och så vidare. Det handlar också om att lyckas i sista steget. Det är här man ska anpassa kontorets alla utrymmen med konstverk, material, möbler och olika former av mjuk inredning. Här finns det allra mest utrymme för att ge kontorshotellen den distinkta identitet som gör att det känns sammankopplat med en aktuell ort. På kontorshotellet Menara Boustead kan man se tydliga tecken på detta. Kontorshotellet som öppnade år 2017 i Penang, Malaysia har väggar klädda med kartor från gamla Penang och dekorativa golvplattor från de traditionella malaysiska butikshusen. Man kan genom att ta element från den lokala kulturen och traditionen, skapa en stark känsla av tillhörighet. Att missa denna del är ett stort misstag som en arkitekt aldrig får göra. Tillhörigheten är mycket viktig, både för lokala företag och besökare.